Flyservice og vedlikehold i timepakker eller årlig ettersyn av en- og tomotors luftfartøyer

Vedlikehold leveres i form av pakker på 50, 100 og 200-timer og årlig ettersyn på en- eller tomotors luftfartøyer på opp til 5700 kg, og det tilbys også CAMO-tjenester på fly opptil 2700 kg. Vi tilbyr i hovedsak vedlikehold på fly eid av private eller flyklubber.

Vi er i tillegg størst i Norge på flyservice/vedlikehold og vinterlagring av sjøfly.

Flyreparasjoner/Modifikasjoner

Vi utfører struktur reparasjoner og modifikasjoner i henhold til godkjent underlag. Vi er spesialister på reparasjon av flottører, og er størst i Norge på vedlikehold av flottørfly.

Vi lakkerer også fly!